Alta de beneficiaris adults (18 – 25 anys)

tsi_nivell_generalCondicions per donar-se d’alta:

  • tenir DNI o NIE
  • ser beneficiari de la parella matrimonial afiliada a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o del pare o mare en cas de tenir fins a 25 anys

Tipus de cobertura que es pot aconseguir:

  • cobertura sanitària general

Quines prestacions assegura aquest nivell?

Cliqueu aquí per veure les prestacions de la Targeta Sanitària Individual (TSI).

Com puc realitzar l’alta?

Descarregueu-vos el formulari (podeu triar entre els formats *.pdf i *.doc):

PDF: sol·licitud alta assegurats

DOC: sol·licitud alta assegurats

Ompliu les dades pertinents (identificació del menor que cal donar d’alta i dades del progenitor tramitador) i no signeu el document. Cal adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI o NIE de l’interessat. Si el NIE no té fotografia, caldrà adjuntar una fotocòpia del passaport
  • Empadronament (original) expedit dins dels darrers tres mesos
  • Document acreditatiu de ser beneficiari d’un afiliat a la Seguretat Social

Podeu fer-nos arribar la vostra documentació per correu electrònic (uac_santaclara.girona.ics@gencat.cat) o bé personalment a les nostres oficines del CAP Santa Clara, on us farem signar el document per tal de verificar que sou els interessats:

CAP Santa Clara

C/ Santa Clara, 33

17001 Girona

En cas de dubte, podeu trucar-nos al telèfon 972 20 00 12 de 8 a 20h.