Alta de menors estrangers sense seguretat social

tsi_nivell_2n_accessCondicions per donar-se d’alta:

 • ser menor (menys de 18 anys) estranger
 • estar empadronat a Catalunya
 • tenir passaport o NIE
 • no tenir la condició d’assegurat o beneficiari dins del Sistema Nacional de Salut
 • no tenir cobertura sanitària dins del país d’origen

Tipus de cobertura que es pot aconseguir:

 • cobertura sanitària de segon nivell

Quines prestacions assegura aquest nivell?

Cliqueu aquí per veure les prestacions de la Targeta Sanitària Individual (TSI).

Com puc realitzar l’alta?

Descarregueu-vos el formulari (podeu triar entre els formats *.pdf i *.doc):

PDF: sol_licitud_acces_estrangers

DOC: sol_licitud_acces_estrangers

Ompliu les dades pertinents (identificació del menor que cal donar d’alta i dades del progenitor tramitador) i no signeu el document. Cal adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de l’interessat. Si el NIE no té fotografia, caldrà adjuntar una fotocòpia del passaport
 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE del progenitor tramitador. Si el NIE no té fotografia, caldrà adjuntar una fotocòpia del passaport
 • Empadronament (original) expedit dins dels darrers tres mesos
 • Llibre de família o certificat de naixement, en cas de ser menor de 18 anys
 • Document acreditatiu de no tenir cobertura sanitària al país d’origen, en cas de ser de la Unió Europea

 

Podeu fer-nos arribar la vostra documentació per correu electrònic (uac_santaclara.girona.ics@gencat.cat) o bé personalment a les nostres oficines del CAP Santa Clara, on us farem signar el document per tal de verificar que sou els interessats:

CAP Santa Clara

C/ Santa Clara, 33

17001 Girona

En cas de dubte, podeu trucar-nos al telèfon 972 20 00 12 de 8 a 20h.