Salut dels nens

En aquesta pàgina intentarem donar-vos uns consells per prevenir malalties i conservar la salut dels mès petits. Esperem que us siguin d’utilitat!. Algunes d’aquestes informacions han estat realitzades pels companys de l’EAP de Vilanova del camí.

  • Quan neix el nostre fill.
  • Revisions periòdiques.
  • Problemes força comuns

  • I si té febre febre?
  • Alimentació
  •  Descarrega aquest llibret de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, és molt útil per l’alimentació en la primera infància .El procés d’aprenentatge d’hàbits alimentaris és especialment important durant els primers anys de vida ja que, a  més de facilitar un bon estat nutricional i un creixement  òptim, pot ajudar a consolidar l’adquisició d’hàbits saludables per a l’edat adult
    • Accidents infantils 
  • Accidents Infantils. Consells per prevenir-los

Cada etapa de la vida té les seves peculiaritats i necessitats a les  quals s’ha d’anar adaptant l’alimentació. La infància es caracteritza per ser l’etapa on hi ha un major creixement físic i desenvolupament psicomotor. Això significa que l’alimentació no solament  ha de proporcionar energia per mantenir les funcions vitals, sinó que ha de cobrir unes necessitats més grans relacionades amb el creixement i la maduració. Les necessitats energètiques i nutricionals són cobertes per l’alletament matern exclusiu (o, en el  cas que no sigui possible, per la llet adaptada) fins als 6 mesos, i a partir d’aleshores cal anar incorporant nous aliments de forma progressiva i en les quantitats adequades, adaptant-se, també, al desenvolupament psicomotor i a l’interès de l’infant.

En aquest període és important afavorir les condicions que permetin l’adquisició progressiva d’uns hàbits alimentaris saludables i una bona relació amb el menjar.

És per això que aquesta Guia, fruit de la revisió bibliogràfica més recent i del treball i consens de diferents professionals de la pediatria, la pedagogia, la nutrició i la dietètica, pretén ser un instrument útil d’informació i d’assessorament tant per als professionals dels centres d’atenció primària que ofereixen consell alimentari com per a les famílies i les persones responsables d’escoles bressol, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’alimentació dels infants i el seu desenvolupament.